Biedrības “Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība” tikšanās ar Mārtiņu Bondaru un Artūru Tomu Plešu

Rekovas dzirnavās  8. februārī , piektdien, plkst. 13:00 notika tikšanās ar  Mārtiņu Bondari (Finanšu un budžeta komisijas priekšsēdētājs un Saeimas deputāts no A/PAR frakcijas ),kā arī ar  Artūru Tomu Plešu (VARAM parlamentārais sekretārs un Saeimas deputāts no A/PAR frakcijas).

Kur tika apspriesti aktualizējamie jautājumi:

1. ADSI maksājuma aizstāšana ar citu finansu instrumentu lauksaimnieciskās ražošanas atbalstīšanai attālajos reģionos.

2. Nodarbinātības jautājums. Nerezidentu nodarbināšana.

3. Centrālo meliorācijas sistēmu sakārtošana.

4. Nodokļu brīvdienas no sausuma cietušajiem lauksaimniekiem.